Kaulolan

Huwag kang tumigil magmahal.
Ipangako mo sa pagindayog ng mundo
Sa tugtugin ng bukang liwayway at takipsilim
Na hindi ka titigil magmahal.
Nabubuhay tayo sa panahon na uso ang kaulolan.
Abala sa pagsamsam ng yaman, impluwensya
At nakalimot na kung paano magdasal at mamanata.
Kung gaano kasigasig sa pagbabanat ng buto
Ganun din kamanhid ang mga puso natin sa kapwa.
Kung gaano tayo katyaga ngumanga sa kahabaan ng EDSA
Ganun naman kaikli ang ating pasensya sa Diyos at pagasa.
At kung gaano kahitik ang bibig sa tsisimis at walang kabuluhang balita
Ganun naman kasakim ang ating dila na magbitaw ng salita ng pagibig.
Kaulolan

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s