Satelite

Naglayag ang dalawang buntabay sa parang na itim
Abala sa pagsuong ng inugan at kabiyak nitong dilim
Sa pagiisa natuon ang kanilang matang nakapiring
Mga kalamnang pigtas sa pagdadalang hiling

Nagkrus ang pinag-iinugan ng kanilang uniberso
Patay-sindi ang mga araw sa swits na hindi makuntento
Sa pagbukadkad at pagyabong ng kanilang mga puso
Nagpasalin-salin sa mga tala ang kanilang kwento

Naging tanglaw sa kalawakan ang kanilang bungguan
Kuryenteng inimbudo bago isinabog sa buong kalawakan
Tila daang bisig na yumayapos ng kagayakan
Ng parang ng inugan at ng mga bituing idinuduyan

Magsisimulang pumitik ang bumbilya
Maghihikab ang mga mapupungay na tala
At mangangawit ang mga bisig ng nagakala
Ngunit hindi rito magtatapos ang kwentong itinala
Patuloy na iikot ang daigdig sa mga ipinagpala
Na marinig ang tugtugin ng liwayway at takipsilim
At umindak sa pangako – sa hiling – ng buntabay sa takipsilim

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s